EnglishPocetnao namaBiografijaGalerijaRestauracijaTehnologijaBibliotekaPitanjaCeneVezeKontakt


"МАЛА ЕРМИНИЈА ВОЈИСЛАВА ЗОГРАФА"


mala erminija

ПРЕДГОВОР


Техника јајчане темпере на дрвеном носиоцу може се сматрати традиционалном сликарском техником у крајевима где је византијски иконопис био најзаступљенији вид сликарског изражавања.

За разлику од Европског сликарства, које је свој развој базиран на јајчаној темпери унапредило технологијом браће Ван Ајк, православни иконопис је наставио традицију која и данас живи, узимајући све више учешћа и у другим видовима сликарског изражавања. У ери вештачких материјала који се користе и у сликарству, тренд оживљавања јајчане темпере као једне од изворних и природних технологија све је више приметан и у свременом сликаерству западне Европе и Америке.

Обзиром на то да је ова технологија своје неоспорне квалитете доказала постојањем кроз векове, у својој сликарској радозналости која је еволуирала након завршетка студија на Факултету ликовних уметности у Београду, окренуо сам се студијама конзервације и рестаурације слика и практичној примени јајчане темпере на традиционални начин.

Рад у Народном Музеју у Београду, у коме сам стекао стручно звање сликара-рестауратора, омогућио ми је поред осталог, најквалитетнији могући увид у област личног интересовања-класичну технологију јајчане темпере на дрвеном носиоцу.

У жељи да своја скромна искуства пренесем онима које то занима, приступио сам писању овога рада, који у свом наслову асоцира на старе приручнике ове врсте. И не само у наслову. Директно обраћање читаоцу у другом делу "Мале ерминије" јасно указује да се позивам на старе ерминије и треадиционални приступ материји.

Први део приручника садржи кратку физиологију дрвета, грађу и састав ћелија, техничке карактеристике дрвета и начин обраде. Оно најбитније што је потребно да се зна како би сликар што боље схватио природу дрвеног носиоца који има своје специфичности и своје захтеве.

Други део се односи на чисто технолошки приступ са аспекта сликара-практичара који је САМ-СВОЈ-МАЈСТОР од почетка до краја, или треба да прати квалитет процеса припреме до момента самог сликања.

Све препоруке и рецепти који су овде дати су базични и представљају основу на коју се лако врши надоградња преме сопственим захтевима. Проверени у личној пракси, дати су на увид сликару почетнику у овој технологији као полазиште за даља истраживања или као финални рецепти који доносе резултат. Како ће бити прихваћени, зависи од онога ко их примењује.

 

Војислав, зограф